Pensionreglement

Pensionreglement

 1. Hondenpension Van het Luisselshof verplicht zich tot een zo goed mogelijke verzorging van de in het pension gegeven hond. Mede gelet op de eigen aard van levende have aanvaarden wij evenwel geen enkele aansprakelijkheid, noch voor directe, noch voor indirecte schade. De eigenaar, dan wel degene die de hond in pension heeft gegeven, is gehouden tot vrijwaring jegens Hondenpension Van het Luisselshof.

 

 1. Hondenpension Van het Luisselshof zal, na ontvangst van het reserveringsformulier en de betaling van € 50,00 als reserveringsbedrag, de eigenaar dan wel degene die de hond in pension wil afgeven een bevestiging van de reservering doen toekomen. Het betaalde reserveringsbedrag zal in mindering gebracht worden op de te betalen pensionprijs.

 

 1. Hondenpension Van het Luisselshof is gerechtigd, in geval van ziekte of een vermoeden van een ziekte van de in pension afgegeven hond haar dierenarts te consulteren. De kosten van deze dierenarts alsmede alle andere kosten welke redelijkerwijze in verband staan met een ziekte of een vermoeden van een ziekte van de in pension afgegeven hond komen voor rekening van de eigenaar van de hond dan wel degene die de hond in pension heeft afgegeven.

 

 1. De eigenaar dan wel degene die de hond in pension heeft afgegeven, is op de laatste dag van de pensionperiode betaling verschuldigd en is in geen geval tot schuldvergelijking gerechtigd.

 

 1. Hondenpension Van het Luisselshof is gerechtigd, indien de pensionkosten niet volledig zijn voldaan, afgifte van de in het pension afgegeven hond te weigeren.

 

 1. De in pension afgegeven hond dient minimaal 2 weken te voren te zijn ingeënt.

 

 1. Uw hond dient op het moment van inbewaringgeving geheel vrij van ongedierte te zijn.

 

 1. Hondenpension Van het Luisselshof heeft het recht om de hond onder te brengen in een daarvoor bestemd dierenasiel, op kosten van de eigenaar indien:
 • de eigenaar, zonder nader bericht, de hond niet ophaalt binnen 2 weken na de overeengekomen pensionperiode;
 • een tussentijdse nota van Hondenpension Van het Luisselshof gedurende 10 dagen door de eigenaar onbetaald blijft.

 

 1. Ter aanvulling op dit pensionreglement zijn de Leveringsvoorwaarden ‘DIBEVO’ Dierenpensions van toepassing.

Real Time Web Analytics


Clicky